Metodický garant interkulturní práce (Brno)

Statutární město Brno nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Metodický garant interkulturní práce". Nástupní mzda je 25 500 – 36 500 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Metodický garant interkulturní práce
Obor(y):
Služby, Zdravotnictví
Obec:
Brno
Mzda:
25 500 – 36 500 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Brno - Anenská 10
Anenská 10/10

Další informace o volném místu

Magistrát města Brna

přijme
na funkční místo zaměstnance/zaměstnankyni
v pracovním poměru na dobu neurčitou

metodický garant interkulturní práce
Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
(inzerát č. 096/2024)

Charakteristika pozice:
Metodik poskytuje soustavnou metodickou podporu týmu interkulturních pracovníků. Zodpovídá za implementaci standardů interkulturní práce do praxe, navrhuje konkrétní nástroje řízení přímé práce, hledá řešení na míru jednotlivým cizineckým komunitám. Je zodpovědný za vytvoření a dodržování standardů interkulturní práce s klienty. Metodicky spolupracuje na tvorbě informačních materiálů pro cizince a jejich testování. Na základě zkušenosti interkulturních pracovníků z praxe navrhuje a realizuje systémová řešení. Síťuje na odbornou pomoc, nebo jinou návaznou podporu dle příslušné potřebnosti. Realizuje činnosti vedoucí ke zlepšení životní situace klientů/rodin, podílí se na organizaci individuálního plánování, aktivizaci a zplnomocnění klienta v rámci vedení a konzultací interkulturních pracovníků v přímé práci. Zprostředkovává kvalifikovanou pomoc (neziskové organizace, instituce a úřady, úřady městských částí, úřady práce atd.). Podílí se na síťování "zdola" - navazování kontaktů s pracovníky úřadů, organizací a institucí, se kterými se setkávají interkulturní pracovníci v rámci svého působení. Koordinuje a vyhodnocuje terénní práci. Zodpovídá za vedení a vyhodnocování databáze interkulturní práce. Spolupracuje při tvorbě, implementaci a evaluaci Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020 - 2026 a jejich akčních plánů.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Ing. Martina Špicová, Oddělení sociálního začleňování OSP, tel. 778 492 600

Platové podmínky: 10. platová třída - platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících + odměny.

Termín nástupu: červen 2024 nebo dle dohody.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
" vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné,
" znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti a k oblasti cizinecké agendy:
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
" praxe v oblasti integrace cizinců či na metodické nebo obdobné pozici,
" schopnost jednat s lidmi z různých kultur, samostatnost, profesionalita,
" uživatelská znalost práce na PC.

Dále výhodou:
" angličtina nebo další jazyk na komunikační úrovni,
" zkušenosti s prací s cizinci, znalost problematiky cizinců,
" pro účely osobního pohovoru doporučujeme nastudovat Manuál lokální integrace vydaný Sdružením pro integraci a migraci a Aktualizovanou koncepci integrace cizinců 2016 - Ve vzájemném respektu.

Písemnou přihlášku s profesním životopisem vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 13. 06. 2024 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Další informace a tiskopisy jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 15. 05. 2024
Oznámení prodlouženo dne: 30. 05. 2024

Nabízíme:
" možnost trvalého vzdělávání - podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
" možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
" výbornou dostupnost - pracoviště v centru Brna,
" 5 týdnů dovolené,
" 4 dny indispozičního volna (sick days),
" možnost práce z domu až 3 dny v měsíci,
" pružná

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Ing. Martina Špicová
telefon: 778 492 600
email: spicova.martina@brno.cz; po@brno.cz

Statutární město Brno - Anenská 10
Brno
60200


Poslední změna: před 2 týdny